Hvad kan jeg tilbyde

     Hvad kan jeg tilbyde

  • Græsklipning ,store og små arealer
  • Alm. havearbejde, (lugning mm.)
  • Hækklipning, høj som lav
  • Træfældning
  • Fræsning
  • Ukrudsbekæmpelse, evt. med gift
  • Beskæring af buske og træer
  • Grave opgaver
  • Stubfræsning
  • Ny eller genetableret græsplæne m,stennedlægningsfræser

 

 

Ring på 40 17 63 87, og spørg hvad jeg kan hjælpe dig / jer med.

 

 

 

 

Galleri